Milli egemenlik

Mustafa Kemal Atatürk Fotoðraf ve Objeler
2
22 Nis, 2020 586

Milli Egemenliğin 100. Yılı

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Harbi’nden mağlup olarak çıkmasının ardından, imzalanan Mondros Mütarekesi’ne aykırı olmasına rağmen...