fbpx

İnsanlığın dünya sahnesine ilk çıktığı dönem M.Ö 12.000’li yıllara kadar tarihlendirilmektedir. Göbeklitepe kazılarında ortaya çıkarılan tapınak yapısı, “tarımla gelen yerleşik hayat“ tezini çürütmüş, “inançla gelen yerleşik hayat” fikrinin kanıtı olmuştur.

İnsanları bir araya getiren ve toplu hareket etme mekanizmasını ortaya çıkaran inanç, bundan sonraki dönemlerde de etkin bir rol almıştır. Toplumlar inançları doğrultusunda yaşamını düzenlemişler, bu doğrultuda da belli sistemler kurmuşlardır. Ancak ne var ki ideal bir sistemi kursalar bile, bu sistemi uzun vadede yürütememişlerdir.

Eski dünyada nüfusla bağlantılı olarak, şehir-devlet yapılarının olduğu bilinmektedir. Bu yapılardaki devletlerin muazzam medeniyetler kurduğunu arkeolojik kazılarda elde edilen veriler sayesinde görmekteyiz. Bununla birlikte bu medeniyetlerden günümüze gelen bazı inanışlar da mevcuttur. Hatta günümüz yaşantısının içinde de bulunan belli kurumsal yapılardan bile söz edilebilir. Yönetim, adalet vs. gibi… Bu eski dönemlerde yönetimlerde kralların, adalet kurumlarında ise din adamlarının ve kahinlerin bulunduğu bilinmektedir.

Krallıkların olduğu dönemlerde, bazı kralların tanrı, bazı kralların ise tanrı tarafından yeryüzünde görevlendirilmiş yönetici olduğu inancı toplumlarda mevcuttu. Aslında krallar toplumların bu durumu kabul etmeleri için din adamlarını ve kahinleri devreye sokarak olaya meşruiyet kazandırmışlardır. Böylece yönetimin başına geçip topluma hükmetme gücünü ele geçirmişlerdir. Ancak bu durum toplumlara özgürlük ve refah yerine sömürü ve zulüm getirmiştir. Bununla birlikte halkın inanç zaafını kullanan yönetimin başındakiler topluma özgürlük yerine kölelik getirmiştir.

Tevrat’ta Samuel 1’de (8: 4-18) geçen bölümde kral istemenin ne gibi belalar getireceği anlatılmaktadır. ”İsrail’in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama’ya, Samuel’in yanına vardılar. Ona, ‘Bak, sen yaşlandın.’ dediler, “Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi, öteki uluslarda olduğu gibi, bizi yönetecek bir kral ata. ”Ne var ki ‘Bizi yönetecek bir kral ata’ demeleri Samuel’in hoşuna gitmedi. Samuel  Rabb’e yakardı. Rab, Samuel’e şu karşılığı verdi: ”Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin; kralları olarak beni reddettiler. Onları Mısır’dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. Şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin onları nasıl yöneteceğini söyle.” Samuel kendisinden kral isteyen halka Rabb’in bütün söylediklerini bildirdi: ”Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak: Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar. Bazılarını biner bazılarını ellişer kişilik birliklere komutan atayacak. Kimisini toprağını sürüp ekinini biçmek kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek. Kızlarınızı ıtriyatçı, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak. Seçkin tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkârlarına verecek. Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkârlarına dağıtacak. Kadın erkek kölelerinizi, seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak. Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız. Bunlar gerçekleştiğinde, seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama RAB o gün size karşılık vermeyecek.”

Yukarıdaki bölümde kral olarak İsrailoğulları’nın başında Tanrı’nın kral olduğu ve dolayısı ile ondan başka bir kralın toplumdan vergi alacağı ve onları köle gibi kullanacağı, başına beladan başka bir şey getirmeyeceğinden bahsedilmektedir. Zaten Samuel 1 bölümünün içerisinde İsrailoğulları’nın pişmanlığı da anlatılmaktadır.

Aslında bütün semavi kabul edilen dinlerde tanrı kraldır. İslam’a bakacak olursak Allah El-Melik’tir. Melik kelimesi Arapça kral anlamına gelir. Mülk kelimesi devlet veya krallık demektir.

Yine Kur’an-ı Kerim’de İsra Suresi 111. ayete bakacak olursak; ”Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah’a mahsustur.” de ve O’nu tekbir ile yücelt.” Denilmekte ve Allah’ın krallığında yani mülkünde ortağı olmadığına dikkat çekilmektedir.

Kral olmak ve başa geçmek toplumu yönetmek gibi konular dinlerde aslında yoktur. Mevcut sistemlerde başa geçen kişilerin toplumu yönetmek gibi bir görevleri de yoktur. Toplumu yöneten tanrıdır. Sistemin başına geçen kişilerin asıl görevi topluma hizmet etmekle yükümlü kurumları yönetmektir.

Bakara suresi 104. ayette  “Ey iman edenler, ‘Râinâ’ demeyin, ‘Unzurnâ’ deyin ve dinleyin. Kâfirler için çok acıklı bir azap vardır.” denilir. Reina “Bizi güt.”, unzurna ise “Bize nezaret et.” anlamına gelir. Nezaret etmek denetlemek demektir. Düzende tutma manasında kullanılmıştır.

Burada ayırt etmemiz gereken durum, yöneticilerin “toplumun yöneticisi mi, yoksa topluma hizmet etmek ile yükümlü kurumların yöneticileri mi” sorularının sorularak durum tespitinin yapılması gerekmektedir. Bizler güdülen koyunlar değiliz. Toplumun güdülmeye değil onun yaşamının düzenlenmesi için var olan kurumların denetlenmesine ihtiyacı vardır.

1789 yılında Fransız İhtilali’nde ortaya çıkan demokrasi kavramı halkın kendi kendini yönetme şekli olarak ortaya atıldı.  Ancak bu sistem eski sistemin bir başka versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Eskiden krallar kölelerini seçerdi, şimdi ise köleler krallarını seçiyor.

Kralımızı seçme hakkı bize özgürlük verir mi sizce?

Hatta 1945 yılında dünyada kurulan küresel yapılar, krallıkların da üzerine çıkarak küresel sömürü ve zulüm uygulamaktadır. Kralları yöneten kralların varlığından bahsediyorum. Siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve sağlık alanlarında tüm insanlığı sömürü çarkının dişlilerinde öğüten sistemin kralları…

Dünyada zulüm ve sömürü düzeni daha da hoyratlaşarak devam etmekte ve insanlığın bununla ilgili yaptığı bir çalışma ise bulunmamakta… Hatta küresel yapılar (IMF, Dünya Bankası, BM vs.) tüm dünya insanlarını köleleştiriyor. Bu tip küresel yapılar ülkeleri borçlandırarak o ülkenin halkının bütün gelirlerini sömürmektedir. Bir uluslararası bankanın mevcut servetinin, 129 ülkenin milli servetinden daha fazla olduğunu bazı raporlar bize gösteriyor. Buradan da anlaşılacağı gibi dünyaya hizmet etmekle yükümlü kurumların üzerinden insanlık yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde dünya artık yaşanılmaz bir gezegen haline gelmiştir. Her dört saniyede bir çocuğun, tamamen iyileştirilebilir hastalıklardan (grip vs.) dolayı öldüğü; 10 milyon çocuğun mülteci durumuna düştüğü dünyadaki bu sisteme, doğru bir sistem denilemez. Her gün 13 milyar insana yetecek yiyeceğin üretildiği ancak her gece 1 milyara yakın insanın yatağına aç girdiği bu dünyadaki sistem, elbette zalim bir sistemdir. Bir tarafta açlıktan bir tarafta obeziteden çocukların öldüğü dünyada yeni bir sisteme ihtiyaç vardır.

Son olarak mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez….

Not: Yazının devamı niteliğinde olan “İdeal Sistem Ne Zaman – (Tedavi)”  bölümünde görüşmek üzere…

Abonelik
Bildir
guest
2 Yorumlar
Eskiler
Yeniler En çok oylananlar
Satır içi yorumlar
Tüm yorumları görüntüleyin

Okuyucuların Beğendiği İçerikler

Yazar sayımızın 300’ü aştığı şu günlerde hevesli yazarlarımıza yol gösterebilmek veya en azından daha kaliteli içerikler üretebilmeleri adına bazı ipucular vermek için bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. Bu yazı boyunca bir dijital içeriğin nasıl yazılması gerektiğinden bahsedeceğim. Bublogta içeriklerinin bir kısmı şiir ve denemelerden oluşuyor ve bu yazıda söyleyeceğim şeyler bu içerikler için çok […]
Birçok kişinin ‘’zor ama maaşı iyi, garanti meslek gibi’’ düşünceleriyle ün kazanmış bir bölüm olan tıp fakültesini size en ince detaylarıyla aktaracağım. Öncelikle fakülteye gelmeden önce kendinizi ilk gün yapılacak çaylak şakasına ve ileri zamanlarda daha siz TUS isimli bölüm seçmenize yarayan sınava girmeden ‘’Sen ne doktorusun? ‘’ veya diş hekimliği ayrı bir bölüm olmasına […]
Yaşanan herhangi bir gün hiç yaşanmasaydı, her şey daha farklı olur muydu? Misal dün hiç yaşanmasaydı veyahut bundan yıllar önce bir gün hiç yaşanmasaydı yine aynı mıydı hayatınız? Kadere inanmak subjektif bir bakış açısı olarak görünebilir ancak hayatın akışı olarak farklı bir yerden durumu ele alabiliriz. Bütün malzemeleri özene bezene kesip, doğrayıp harika bir yemek […]
Herkesin ölmeden görmek isteyeceği bir yer vardır. Yoksa da henüz keşfetmemiştir… Benim için burası Norveç. “Soğuk Cennet” veyahut “Kuzeyin İncisi” denilen bu ülkenin lanse ettiği imajı bir görseniz aşık olmamak elde değil. O yüzden henüz kendi ülkenizi keşfetmediyseniz ileride belki yol arkadaşım olabilirsiniz! Norveç ”Soğuk Cennet” Ülkenin yönetim biçimi anayasal monarşi ve başkenti Oslo‘dur. 385,207 […]
Her kitap ayrı güzel, dünyasına girdikten sonra… Ama bazı başyapıtlar vardır, gerçekten okumak zevk verir. Okudukça içine düşer, yeni bir dünyanın kahramanı olursunuz. Herkes için değişebilecek bir liste… Daha iyisi varsa da ben okuduğum kadarını biliyorum ve bunlar şu an en iyisi! Daha birçok türde konuşulacak kitaplar olsa da üç ayrı türde üç başyapıt derledim, […]

İlgini Çekebilir

Çoğumuzun, adını belki de hiç duymadığı fakat yaşamımızda denk gelebileceğimiz, farkında ve bilinçli olduğumuz takdirde erken tanı ve tedavi seçeneklerini düzenleyebileceğimiz, benim ise özel eğitim alanında tanıştığım bir sendromdan bahsetmek istiyorum sizlere: DiGeorge Sendromu. DiGeorge Sendromu (DGS) 22. kromozomun (22q11) delesyonu (kromozomun bağlı bulunduğu parçadan kopup silinmesi, yok olması) ya da translokasyonu (kopan veya kaybolan […]
“Sisyphus’u gördüm, korkunç işkenceler çekerken: yakalamış iki avucuyla kocaman bir kayayı ve de kollarıyla bacaklarıyla dayanmıştı kayaya, habire itiyordu onu bir tepeye doğru, işte kaya tepeye vardı varacak, işte tamam, ama tepeye varmasına bir parmak kala, bir güç itiyordu onu tepeden gerisin geri, aşağıya kadar yuvarlanıyordu yeniden baş belası kaya, o da yeniden itiyordu kayayı, […]
Bugün 10 Mart 2022. Gülistansız 796. gün “Ne durumdayım biliyor musunuz? Ölüm Allah’ın emri, ölüm dünyada var. Gençlerin ölümü zor ama biz her gün yeniden ölüyoruz. Her gün… Toprağa bile basmaya kıyamıyorum, acaba kızım içinde olabilir mi diye. “ 21 yaşında, Tunceli’de bir üniversite öğrencisiydi Gülistan Doku. 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. […]
Bir girişim fikriniz var ve bu alanda bir marka oluşturmak istiyorsunuz ya da henüz küçük bir işletmesiniz ve işletmenizi büyütüp kârınıza kâr katmak istiyorsunuz. İşte bu yolda atmanız gereken ilk adım markalaşmak olmalıdır. Peki marka nedir?                Marka yalnızca kalabalık bir pazarda sizi diğerlerinden ayıran isim, logo ve slogandan ibaret değildir. Markanız insanların sizinle etkileşimde […]