İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Müzik
  3. Genel Olarak Müzik

Genel Olarak Müzik

ucretsiz-muzik
4

MÜZİK VE KÜLTÜR

Kültür kavramının yapı taşlarından olan müzik olgusu kelime anlamıyla ‘Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı’ olarak açıklanır. Kelime anlamına baktığımızda aslında müziğin hangi amaçla kullanıldığını gayet iyi anlayabiliriz. İlk notanın duyulduğu andan bugüne topluluklar duygu ve düşüncelerini aktarmada müziği gayet etkin bir şekilde kullanmaktadır. Sadece bu amaçla kullanılmayan müzik toplulukların eğlencelerini, yaşam biçimini, folklorlarını da yansıtır. Yani müzik kısaca kültürün bir yansıması ve aynı zamanda kültürü oluşturan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

MÜZİĞİN GELİŞİMİ

Kültürdeki yerinden bahsettiğimiz müzik geçmişten günümüze gelişmiş ve değişmiştir. Başlarda doğadaki sesleri taklit ederek oluşturulan müzik gün geçtikte ve gelişen teknoloji imkânları ile farklı bir boyut almıştır. Bu gelişmeyi fark etmemiz için aslında kullanılan enstrümanlara bakmamız bile yeterlidir. İlk müzik aleti olarak kullanılan taşlar ve kemik parçaları yerini telli, yaylı, üflemeli ve gerilmiş derilerden oluşan perküsyon çalgılarına bırakmıştır. Ve bu gelişme her gün daha da hızlı bir şekilde devam etmiştir. Özellikle günümüzde çalgılar yerini elektronik aletlere bırakmaktadır. Tabii ki müziğin değişimi sadece enstrümanlara etki etmemiştir. Önceden ana başlıklar olarak bahsettiğimiz müzik türlerine şimdi alt türler bile eklenmiştir. Örnek olarak 1950’lerde ABD’de ‘rock and roll’ olarak doğan ve daha yeni sayılabilecek olan ‘Rock Müzik’ 1960’larda ve sonrasında farklı tarzlara ayrılmıştır bunlara örnek olarak Alternatif Rock, Indie Rock, Punk Rock gibi türler gösterilebilir. Ve hatta ülkemizde Anadolu Rock gibi bir kavram bile doğmuştur. Son örneğe bakarak müziğin gelişiminde toplumların kültürlerinin de büyük bir etki sağladığını görebilir ve müzik ile kültürün ayrılamaz bir bütün olduğunu tekrardan vurgulayabiliriz. 

TÜRK MİLLETİNDE MÜZİK

Türklerde müzik Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar yaşanan süreçte değişimler yaşamış ve gelişmiştir. Şamanizm kültürünün benimsendiği dönemde müzik mistik törenlerde kullanılmakta olup. İslamiyet’in kabullenmesi ile birlikte değişen Türk kültürü Türk müziğini ’de etkilemiştir. Özellikle Türk Sanat Müziği İslamiyet’in kabulü sonrasında Türk kültürüne eklenmiş bir olgudur. Türk Halk Müziği ise Orta Asya bozkırlarından başlamış ve hala daha gelişimini sürdüren bir tür olarak devam etmektedir. Türk toplumu müziği askeri alanda kullanan toplumlardan birisidir. Mehter kavramı günümüzde olan askeri müziğin temelini atmıştır. Mozart’ın ‘Türk Marşı’ Mehterden etkilenilerek oluşturulmuş bir eserdir. Aynı zamanda mehter modern bandoların temelini atmış olup ordunun moralini ve savaşma gücünü artıran en önemli olgulardandır. Türkiye’deki Müzik Türleri genel itibari ile aşağıdaki görselde görüldüğü gibidir.             

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. Kerem

    Güzel bir yazı elinize sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir